nyárfutó

Letný beh Tešedíkovo 2018 - registrácia / Nyár(f)utó Pered 2018 - regisztráció

Submissions for this form are closed.

Registračný formulár na preteky Letný beh Tešedíkovo 2018.
Prosím zadajte správne údaje!


Regisztráció a Nyár(f)utó Pered 2018 futóversenyre.
Kérjük helyes adatokat adjon meg!
 

Registrovať sa môžeš AJ na mieste preteku do 30 minút pred odštartovaním.

A versenyre a helyszínen IS nevezhetsz a rajt előtt 30 percig.